آموزش

  • تمامی آزمون های هفته بعد لغو می شود؟

    آغاز کلاس‌ های مجازی از ۱۵ شهریور

    تمامی آزمون های هفته بعد لغو می شود؟

    دکتر زالی گفت: تهران شرایط میزبانی برگزاری آزمون ها را ندارد، تمامی آزمون های هفته بعد لغو شود. معاون آموزش ابتدایی…