• رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

    امروز انتخاب ۸۵ درصد رشته محل‌ها نیاز به برگزاری کنکور ندارد. اگر آزمون‌های استاندارد کامل اجرا می‌شد امروز کنکور حذف…