نتایج جستجو :

  • ما مجوز دادیم، خودشان نتوانستند واکسن کرونا وارد کنند!

    ما مجوز دادیم، خودشان نتوانستند واکسن کرونا وارد کنند!

    وزارت بهداشت: بخش خصوصی دروغ می گوید! مجوز دادیم، نتوانستند واکسن کرونا وارد کنند. توضیحات شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو: رئیس اتاق بازرگانی مدعی شده، بخش خصوصی قصد واردات ۶ میلیون دوز واکسن کرونا را داشته اما وزارت بهداشت در این خصوص مانع تراشی کرده است.