نتایج جستجو :

  • هنرمندان می توانند به ایران بازگردند

    هنرمندان می توانند به ایران بازگردند

    وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آقای رئیس جمهور در موضوع بازگشت هنرمندان به کشور دستور داده‌اند و ما هم پیگیر هستیم و در چارچوب قوانین و ضوابط هیچ مشکلی برای بازگشت هنرمندان نیست.

.