نتایج جستجو :

  • مجری خوزستانی را بدلیل بیان حقایق ممنوع التصور کردند!

    مجری خوزستانی را بدلیل بیان حقایق ممنوع التصور کردند!

    مجری حق گوی خوزستانی را بدلیل بیان حقایق ممنوع التصور می‌کنند! این مجری در اعتراض به سیاست های اشتباه در قبال استان خوزستان لب به گله گشود و از بی مهری ها نسبت به استانی که 80 درصد صادرات نفت را تامین می کند گفت.