نتایج جستجو :

  • شوک بزرگی به بازار مسکن امسال!

    شوک بزرگی به بازار مسکن امسال!

    در اولین ماه تابستان هزینه وام مسکن قفل شد. سه هفته است که هزینه هر کدام از اوراق تسهیلات بانک مسکن در مرز ۶۰ هزار تومان جابجا می شود.