نتایج جستجو :

  • کوچکترین اشتباهی مردم را به کف خیابان می‌کشاند!

    کوچکترین اشتباهی مردم را به کف خیابان می‌کشاند!

    کوچکترین اشتباه سازمان مالیاتی، مردم را به کف خیابان می‌کشاند! غلامحسین دوانی، عضو انجمن حسابداران: در ماجرای مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سهام کنار گذاشته شده که این خیلی خطرناک است ۳ میلیون خانه خالی نداریم، این آمار خود فریبی است، گرفتن مالیات بر مسکن اشتباه است!

  • افزایش ۶۸درصدی مالیات در سال آینده

    افزایش ۶۸درصدی مالیات در سال آینده

    درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۹ در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.