نتایج جستجو :

  • تزریق واکسن کرونا برای پسران خطرناکتر از کرونا است

    تزریق واکسن کرونا برای پسران خطرناکتر از کرونا است

    تجزیه و تحلیل داده های پزشکی نشان می دهد که پسران ۱۲ تا ۱۵ ساله، بدون شرایط پزشکی زمینه ای، چهار تا ۶ برابر بیشتر در معرض ابتلا به میوکاردیت ناشی از تزریق واکسن کووید-۱۹ قرار دارند و در نتیجه بیش از دیگر رده های سنی در معرض خطر بستری شدن هستند.

  • واکسن فایزر باز هم قربانی گرفت!

    واکسن فایزر باز هم قربانی گرفت!

    هیئت نظارت بر ایمنی واکسن اعلام کرده است که مرگ این زن احتمالا به دلیل میوکاردیت یا التهاب عضله قلب بوده است و از عوارض جانبی نادر این واکسن است. همچنین مسائل پزشکی دیگری وجود دارد که می تواند اثربخشی واکسیناسیون را تحت تاثیر قرار دهد.