نتایج جستجو :

  • نفوذ مافیای خودرو بر شخص وزیر!

    نفوذ مافیای خودرو بر شخص وزیر!

    از نفوذ مافیای صنعت خودرو بر شخص وزیر تا رد پای همسر کارمند سازمان سیا در مسند تصمیم‌گیری صنعت خودرو! «علی علیلو» عضو سابق تحقیق و تفحص از خودروسازان گفت: در تحقیقات صنعت خودرو به خطوط قرمزی رسیدیم که ادامه آن گزارش را فقط خدمت مقام معظم رهبری می‌دهم.