نتایج جستجو :

  • میانگین دریافتی بازنشستگان از صندوق ذخیره فرهنگیان مشخص شد

    میانگین دریافتی بازنشستگان از صندوق ذخیره فرهنگیان مشخص شد

    مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه مبلغ مذکور شامل واریزی عضو، واریزی تعهد دولت و سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی موسسه است که به حساب ۲۰۳۳ نفر از فرهنگیانی که عضو این صندوق بوده‌اند، واریز شد، تصریح کرد: سود سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ نیز پس از برگزاری مجامع شرکت‌ها و مجمع عمومی سالیانه موسسه، به حساب این افراد واریز خواهد شد.

.