نتایج جستجو :

  • شرایط صدور کارت واکسن کرونا چیست؟

    شرایط صدور کارت واکسن کرونا چیست؟

    کارت واکسن دو زبانه برای متقاضیانی که دو دوز واکسن را دریافت کرده اند، صادر می شود. در این کارت تمام اطلاعات واکسن تزریقی وجود دارد.