نتایج جستجو :

  • بهترین سرمایه‌گذاری تاسیس نیروگاه خورشیدی است

    بهترین سرمایه‌گذاری تاسیس نیروگاه خورشیدی است

    امروزه در دنیا ساخت و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تبدیل به یک فیلد تجاری و محیط زیستی شده که دولت‌های مدرن با ارائه‌ی تسهیلات و تخفیف در مالیات‌ها، به گسترش و بهره‌برداری از آن یاری می‌رسانند. در ایران‌نیز این نیروگاه‌ها توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود.