نتایج جستجو :

  • بحران در حجم آب سدهای تهران

    بحران در حجم آب سدهای تهران

    حجم کل ذخایر آبی موجود در مخازن سدهای استان تهران هم اکنون به ۳۶۰ میلیون متر مکعب رسیده و این در حالی است که موجودی…

1