نتایج جستجو :

  • دستمزد ۱۴۰۳ باز هم تعیین نشد

    دستمزد ۱۴۰۳ باز هم تعیین نشد

    جلسه دیروز شورای عالی کار بعد از بیش از ۷ساعت مذاکره بدون تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران پایان یافت و بقیه مذاکرات به امروز…

1