نتایج جستجو :

  • دولت‌ها با هر بر چسبی که بیایند، آخرش به زندگی مردم گند می زنند

    دولت‌ها با هر بر چسبی که بیایند، آخرش به زندگی مردم گند می زنند

    صحبتهای بی سابقه یکی از اصولگرایان که در نهایت تعجب از صدا و سیما پخش شد! او می‌گوید: اگر شاخصه های زندگی ایرانیان فرق نکند و وضع زندگی ما بهتر نشود، فقط این رنگ عمامه رئیس جمهورها است که عوض می شود! به هیچ دولتی اعم از اصلاح طلب و اصولگرا اعتماد نکنید، اینها با هر بر چسبی که بیایند، آخرش به زندگی مردم گند می زنند و فقط کلاه سر مردم می گذارند و می روند!