نتایج جستجو :

  • به زنان گواهینامه ندهید!

    به زنان گواهینامه ندهید!

    خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع آگاه در افغانستان از تلاش دولت امارت اسلامی برای ایجاد محدودیت در دسترسی زنان به گواهینامه رانندگی خبر داده است.