نتایج جستجو :

  • فردی ۲۰ ساله با ۱۵۳ خانه خالی در ایران!

    مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:

    فردی ۲۰ ساله با ۱۵۳ خانه خالی در ایران!

    مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: پنج بانک بیشترین خانه خالی را دارند که وضعیت آنها از طریق سازمان امور…

1