نتایج جستجو :

  • حقوق و مزد در سال 1402 صد درصد زیاد شود! باز هم کافی نیست! امروز خط فقر بالاتر از 15 یا 16 میلیون تومان است!

    حقوق و مزد در سال ۱۴۰۲ صد درصد زیاد شود! باز هم کافی نیست! امروز خط فقر بالاتر…

    یک بازنشسته تاکید می‌کند: امروز خط فقر بالاتر از ۱۵ یا ۱۶ میلیون تومان است؛ بنابراین برای یک زندگی بالاتر از خط فقر، دستمزد هم باید بالاتر از ۱۵ میلیون تومان باشد؛ در این شرایط از شورایعالی کار و به طور مشخص از نمایندگان کارگری این شورا می‌خواهیم وارد بحث درصدهای افزایش نشوند و افزایش ریالی را در نظر داشته باشند؛ افزایش مزد به اندازه سبد معیشت حق تمام کارگران شاغل و بازنشسته است.

  • جزئیات حقوق پرداختی به کارمندان و بازنشستگان در سال 1402 + جدول

    جزئیات حقوق پرداختی به کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ + جدول

    طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ، حداقل هزینه های دارای ماهیت مستمر دولت با عناوین مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۲۹۳ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن فقط پرداخت حقوق و مستمری به کارکنان و بازنشستگان دولت است.

.