نتایج جستجو :

  • مزخرف گفتن هم حدی دارد!

    مزخرف گفتن هم حدی دارد!

    بشنوید نظر عجیب و غریب وزیر پیشنهادی کار دولت جدید درباره راز موفقیت صنعت خودرو در کره جنوبی: در پارکینگ خانه‌ها طوری طراحی شده که ماشین آمریکایی نمی‌تواند وارد شود.

  • پیشنهاد وزیر پیشنهادی برای ثبت شرکت به نام عروس و داماد

    پیشنهاد وزیر پیشنهادی برای ثبت شرکت به نام عروس و داماد

    حجت عبدالملکی، وزیر پیشنهادی کار و رفاه، این ایده درخشان را برای افزایش نرخ ازدواج و ایجاد درآمد برای تازه ازدواج‌کرده‌ها دارد. ثبت شرکت به نام عروس و داماد! اگر عروس‌ و داماد ۵ فرزند داشته باشند ۱۵سال معافیت مالیاتی دریافت می‌کنند!