نتایج جستجو :

  • جواد عزتی و همسرش در زندانی خیابان دوم

    جواد عزتی و همسرش در زندانی خیابان دوم

    مستقل آنلاین: تصویری از امیر کاظمی، عباس جمشیدی، رویا میرعلمی، مه لقا باقری و جواد عزتی در تورنتو کانادا برای اجرای تئاتر “زندانی خیابان دوم” را مشاهده می‌کنید. کارگردانی این نمایش برعهده مه لقا باقری می‌باشد.