نتایج جستجو :

  • تسلیحات پیشرفته و غنایم جنگی طالبان در ایران دیده شد!

    تسلیحات پیشرفته و غنایم جنگی طالبان در ایران دیده شد!

    بایدن علاوه بر تسلیحات، مقدار زیادی دلار هم برای طالبان باقی گذاشت. اما مهدی بختیاری خبرنگار تسنیم گفته است: ‏این تصاویر، خودروهای هاموی را نشان می‌دهد که گفته می شود احتمالا از ‎افغانستان اومدن! خودروها توسط کشنده های ارتش حمل شده اند و گویا برخیشون پلاک ارتش ‎ایران را هم دارند. میگن اینجا حوالی سمنانه! مستقل آنلاین مستقلا رد یا تایید نمی کند.