نتایج جستجو :

  • نگاهی به زندگی و آثار استاد محمود فرشچیان

    نگاهی به زندگی و آثار استاد محمود فرشچیان

    محمود فرشچیان نقاش معاصر ایرانی تأثیر فراوانی بر نقاشی ایرانی و دیگر هنرهای سنتی گذاشته است. برخی از آثار او توسط وزیران امور خارجه ایران به عنوان هدیه به سفرا و وزرای کشورهای خارجی اهدا شده‌است. آثار او نیز در بسیاری از شهرهای مهم جهان به نمایش گذاشته شده‌است.