نتایج جستجو :

  • چرا نه به اعدام؟

    چرا نه به اعدام؟

    امام علی(ع) در زمان جنگ صفّین نه تنها از کشته شدن، بلکه از دشنام دادن به کسی که در حال جنگ ‌و‌ کشتن او و یارانش بود…

1