نتایج جستجو :

 • به روحانی گفتم طرح صیانت را اجرا کند اما اهمیت نداد

  به روحانی گفتم طرح صیانت را اجرا کند اما اهمیت نداد

  از اوایل کار دولت روحانی در جلسه شورای اداری از وی خواستم اجرای طرح صیانت را در کشور اجرا کند که به سخنان بنده اعتنا نشد، در حالی که هیچ هزینه‌ای نیز نداشت و اجرای این طرح بسیار حائز اهمیت و اساسی است. سرعت تحولات دنیا عجیب است اما ما خوابیده‌ایم، در حالی که روزانه در سراسر دنیا در کشورهای پیشرفته منابع ملی را با سرعت ارتقا می‌دهند اما نباید ما از قافله عقب بمانیم.

 • می‌گویند منتقدان طرح صیانت تحت تاثیر اسرائیل هستند!

  می‌گویند منتقدان طرح صیانت تحت تاثیر اسرائیل هستند!

  نماینده تهران: طرح صیانت باعث تشدید محدودیت و تحریم می‌شود. توانگر: مجلس انقلابی که با شعار شفافیت آرا از مردم رای بدست آورده است نباید بررسی طرح صیانت را به تاریک خانه بفرستد. در جلسه علنی دو هفته پیش برخی دوستان گفتند که منتقدین طرح تحت تاثیر رژیم صهیونیست هستند. با اطمینان می‌گویم که تمام نمایندگان مخالف به طرح صیانت حاضرند جان خود را برای مباره با اسراییل فدا کنند.

 • آقایان! قانونگذاری در پستو راه حل نیست

  آقایان! قانونگذاری در پستو راه حل نیست

  نطق دکتر روح الامینی نماینده تهران در مخالفت با طرح صیانت از محدود سازی اینترنت در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی: ما با هشتاد و پنجی شدن این طرح مخالفیم. قانونگذاری در پستو راه چاره نیست.