نتایج جستجو :

  • داور فوتبال به روی مردم اسلحه کشید!

    داور فوتبال به روی مردم اسلحه کشید!

    نشریه اسپانیایی اسپورت: در یکی از بازی‌های فوتبال در هندوراس، هنگامی که هواداران به سمت داور حمله‌ور شدند، وی از جیبش اسلحه درآورد و هواداران خشمگین بلافاصله از داور فاصله گرفتند.