نتایج جستجو :

  • آیا عقل سالم در بدن سالم است؟

    آیا عقل سالم در بدن سالم است؟

    ورزش کردن اثرات مثبت خوبی دارد، از «روحیه خوب» و آزاد‌ شدن مواد‌شیمیایی که باعث حالِ خوب می‌شوند تا بهبود توان و قدرت بدنی، اما ورزش کردن اثرات مهمی هم بر سلامت روانی ما دارد.

.