نتایج جستجو :

  • آخرین جزئیات از شرایط احتساب سوابق خدمت سربازی

    آخرین جزئیات از شرایط احتساب سوابق خدمت سربازی

    مطابق با قانون تامین‌اجتماعی چنانچه متقاضیان احتساب سوابق خدمت نظام وظیفه در زمان درخواست خرید در ردیف بیمه‌شدگان این سازمان و قبل از آن دارای ۲ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه باشند، می‌توانند درخواست احتساب این مدت را به ثبت برسانند؛ اما آیا امکان پرداخت قسط معوقه حق‌بیمه نیز وجود دارد؟

.