نتایج جستجو :

  • کنایه یاشار سلطانی به رئیسی

    کنایه یاشار سلطانی به رئیسی

    مستقل انلاین: کنایه تند یاشار سلطانی در توئیت کنایه آمیزی به رئیس جمهور نوشت: احسان علیخانی را بکنید معاون رئیس جمهور!