نتایج جستجو :

  • گاز رایگان به این افراد تعلق می گیرد + جزئیات

    گاز رایگان به این افراد تعلق می گیرد + جزئیات

    مشترکین با میزان مصرف ماهانه بیش از الگوی مصرف، ۶ ماه فرصت دارند تا مصرف خود را کاهش دهند. در غیر این صورت بهای گاز آن‌ها به پیشنهاد وزارت نفت و تصویب شورای اقتصاد افزایش می‌یابد.