نتایج جستجو :

 • ابداع پوست الکترونیکی که مو هم دارد!

  پژوهشگران آلمانی؛

  ابداع پوست الکترونیکی که مو هم دارد!

  پژوهشگران آلمانی، نوعی پوست الکترونیکی دارای مو ابداع کرده‌اند که مانند پوست انسان از حس لامسه برخوردار است.

 • آیا ماه بر خلقیات انسان تأثیرگذار است؟

  یک عقیده خرافی چند هزارساله:

  آیا ماه بر خلقیات انسان تأثیرگذار است؟

  یکی از رایج‌ترین ایده‌های خرافی در طول تاریخ، اعتقاد و باور به تأثیر ماه بر زندگی بشر بوده و این باور به اشکال و صورت‌های مختلفی همچون تأثیر نوع ظهور ماه در آسمان بر اساس هلال یا قرص کامل بودن و همچنین ماه تولد و ... بر سرنوشت انسان است.