نتایج جستجو :

  • مردم آتش‌ به‌ اختیار خودشان عمل کنند!

    مردم آتش‌ به‌ اختیار خودشان عمل کنند!

    احمدی لاشکی، نمایندهٔ چالوس، نوشهر و کلاردشت: جادّه را ببندید، امکاناتمان محدود است. قانونی نشد، به مردممان می‌گوییم آتش‌ به‌ اختیار خودشان خودشان را نجات دهند. واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری: مملکت صاحب دارد. این طوری که می‌گویید، می‌خواهید مملکت را به هم بریزید.