نتایج جستجو :

  • وضعیت حاد کرونایی و وصل سرم در خیابان های ایران

    وضعیت حاد کرونایی و وصل سرم در خیابان های ایران

    ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد مردم بابل در پیک پنجم کرونا در خیابان سرم وصل کردند. طبق پیگیری‌های خبرگزاری تسنیم گویا عده‌ای برای تزریقات به یکی از مراکز خصوصی مراجعه که به‌خاطر ازدحام جمعیت و وضعیت شلوغ تقاضای وصل سرم در ماشین را داشته و در عین حال فردی از شرایط ایجاد شده فیلم و در فضای مجازی منتشر می‌کند. در حقیقت گفته می‌شود به علت عدم تجمع در درمانگاه خصوصی، مراجعین ترجیح دادند سرم را در خودرو دریافت کنند!