نتایج جستجو :

  • مدیرعامل ایران خودرو عوض شد

    مدیرعامل ایران خودرو عوض شد

    قرار است ساعتی دیگر در جلسه هیأت مدیره این شرکت عظیمی رسماً مدیریت عاملی شرکت ایران خودرو را بر عهده بگیرد.

1