نتایج جستجو :

  • زنِ قاتل: دلم برای جسد شوهرم سوخت!

    زنِ قاتل: دلم برای جسد شوهرم سوخت!

    زنی که برای قتل شوهرش با جوان غریبه همکاری کرده بود، هنگام بازسازی صحنه جنایت در حضور قاضی ویژه قتل عمد مشهد مدعی شد: دلم برای جسد شوهرم که زیر آفتاب بیابان انداخته بودیم خیلی سوخت به همین دلیل هم در همان اطراف می‌گشتم تا این که ...