نتایج جستجو :

  • مردم با الاغ و قاطر آب مصرفی خود را تهیه می‌کنند!

    یک شبانه روز تلاش و انتظار برای رساندن بشکه آب خام به…

    مردم با الاغ و قاطر آب مصرفی خود را تهیه می‌کنند!

    حسین مرادی بخشدار سوسن می‌گوید: جاده، آب، برق و بهداشت، همان است که در گذشته بود و مربوط به دوران جهاد سازندگی است. روستای سرتنگ فالح راه دسترسی ندارد. برای رسیدن به این روستا، از فالح اگر بخواهیم حرکت کنیم، چیزی در حدود پنج تا شش ساعت راه قاطر رو دارد. آب روستای روی قله دارد و بودجه راه سازی یا رساندن آب به خانه‌های اهالی را نداریم. مردم در این منطقه از آب چشمه برای مصارف خود می‌برند، چشمه‌های روبازی که بدون بیماری نیست. از بیماری عفونی تا بیماری‌های کلیوی. در روستای پَلُم مادرانی را می‌شود دید که کودک خردسال خود را در کنار چشمه خوابانده‌اند تا پس از یک شبانه‌روز بتوانند با الاغ و یا قاطر آب مصرفی خود را تهیه کنند./ عصرجنوب