نتایج جستجو :

  • فواید کرسی را ببینید!

    فواید کرسی را ببینید!

    بسیاری از پدیده های سنتی که برخاسته از تجربیات پیشینیان است، اکنون در آزمایشگاه ها و مطالعات علمی بسیار مفید تشخیص داده شده است. قطعا استفاده از تجربیات سنتی در کنار علم پزشکی می تواند بسیار مثمر ثمر باشد. استفاده از «کرسی» از آن جمله است.