نتایج جستجو :

  • نقش تغذیه در سلولیت و مقابله با آن

    نقش تغذیه در سلولیت و مقابله با آن

    سلولیت معمولا زمینه ژنتیکی یا هورمونی دارد اما چون در اثر تجمع چربی در ران و باسن ایجاد میشود، تحت تاثیر اصول شیوه زندگی یعنی تغذیه و فعالیت بدنی هم هست.