نتایج جستجو :

 • چشم اسفندیارِ نظام آموزشی

  چشم اسفندیارِ نظام آموزشی

  یادداشت «چشم اسفندیارِ نظام آموزشی» نوشته سید قائم موسوی، کارشناس حوزه بین‌الملل، را با صدای سیدعلی هاشمی بشنوید.

 • نقش رسانه‌ها در تقویت جامعه مدنی

  نقش رسانه‌ها در تقویت جامعه مدنی

  یادداشت «نقش رسانه‌ها در تقویت جامعه مدنی» نوشته سید قائم موسوی، کارشناس حوزه بین‌الملل، را با صدای سیدعلی هاشمی بشنوید.

 • چرایی فقدان مرجعیت رسانه‌های داخلی

  چرایی فقدان مرجعیت رسانه‌های داخلی

  یادداشت «چرایی فقدان مرجعیت رسانه‌های داخلی» نوشته سید قائم موسوی، کارشناس حوزه بین‌الملل، را با صدای سیدعلی هاشمی بشنوید.

 • در خاورمیانه چه خبر است؟

  در خاورمیانه چه خبر است؟

  یادداشت «در خاورمیانه چه خبر است؟» نوشته سید قائم موسوی، کارشناس حوزه بین‌الملل، را با صدای سیدعلی هاشمی بشنوید.

 • عمران خان در اتوبان تهران-ریاض

  عمران خان در اتوبان تهران-ریاض

  یادداشت «عمران خان در اتوبان تهران-ریاض» نوشته سید قائم موسوی، کارشناس حوزه بین‌الملل، را با صدای سیدعلی هاشمی بشنوید.

 • کورسوی تعامل منطقه‌ای

  کورسوی تعامل منطقه‌ای

  یادداشت «کورسوی تعامل منطقه‌ای» نوشته سید قائم موسوی، کارشناس حوزه بین‌الملل، را با صدای سیدعلی هاشمی بشنوید.