نتایج جستجو :

  • افلاطون از زبان سقراط در باب روان می‌گوید

    افلاطون از زبان سقراط در باب روان می‌گوید

    این رساله گفتگوی فدون و اشکرات است که به صورت گزارش غیرمستقیم ارائه می‌شود. فدون، شاگرد سقراط، روز مرگ او در آنجا حضور داشته و مدت‌ها پس از درگذشت سقراط، آن واقعه را در شهر فیلوس در پلوپونز برای اشکرات روایت می‌کند. افلاطون در آن روز بیمار بود و در آن مجلس حضور نداشت. طبق متن فدون، افلاطون اندیشه‌های خود را در قالب این رساله و از زبان سقراط بیان می‌کند.

  • فاجعه زمانی‌ست که جاهلان، جهل خود را به خدا ببندند و به نام خدا سرببرند

    فاجعه زمانی‌ست که جاهلان، جهل خود را به خدا ببندند و به نام خدا سرببرند

    آیت الله سیدمصطفی محقق داماد در نشست شب روشنگری دینی گفت: خانم‌ها، آقایان! به عنوان یک طلبه کوچک که عمرش را در الهیات صرف کرده از من بشنوید؛ از من به عنوان یک موعظه یا پیشنهاد، الهیات را کم نگیرید و معرفت داشته باشید. حتی خدای بدون معرفت را بی‌ارزش شمارید. به جای اعتقاد، فکر بنشانید و دیگر نگویید «من معتقدم» بلکه بگویید «من چنین فکر می‌کنم». اگر بگویید «من چنین فکر می‌کنم» با دیگری هم گفتگو خواهید کرد، اما اگر بگویید «من معتقدم» دیگر با کسی گفتگو نمی‌کنید و کسی هم با شما گفتگو نخواهد کرد. محقق داماد افزود: گوش دهید! هم‌اکنون صدای بچه‌هایی را می‌شنوید که در منطقه خاورمیانه سر پدرانشان را جلو چشمانشان می‌برند و مادرانشان را به نام خدا برده می‌کنند. جاهلانی که گرفتار جهل اعتقادی هستند. تمام ایدئولوژی‌های خطرناک شرقی همین بود، مگر نه این بود؟ ایدئولوژی‌های شرقی فاجعه آفرین، جهلی بود که با اینکه به نام خدا یا مقدس نبودند ولی خطرناک بودند. همین ایدئولوژی اگر بُعد قدسی پیدا کند چه می‌شود؟