نتایج جستجو :

  • ترکیه آب ارس را مصادره کرد

    ترکیه آب ارس را مصادره کرد

    نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که ترکیه قصد دارد تا با تکمیل پروژه داپ، ۸۳ درصد پتانسیل رودخانه ارس را مهار کند.

1