نتایج جستجو :

 • مرگ مغزی مدارس دولتی

  مرگ مغزی مدارس دولتی

  یادداشت «مرگ مغزی مدارس دولتی» نوشته رضا قاسم‌پور، کارشناس حوزه آموزش، را با صدای سیدعلی هاشمی بشنوید.

 • دانش‌آموزان، قربانیان طلاق

  دانش‌آموزان، قربانیان طلاق

  یادداشت «دانش‌آموزان، قربانیان طلاق» نوشته رضا قاسم‌پور، کارشناس حوزه آموزش، را با صدای سیدعلی هاشمی بشنوید.

 • معلمی در اندازه‌های جهانی

  معلمی در اندازه‌های جهانی

  یادداشت «معلمی در اندازه‌های جهانی» نوشته رضا قاسم‌پور، کارشناس حوزه آموزش، را با صدای سیدعلی هاشمی بشنوید.

 • ملت عشق در چهارراه سرگردانی

  ملت عشق در چهارراه سرگردانی

  یادداشت «ملت عشق در چهارراه سرگردانی» نوشته رضا قاسم‌پور، کارشناس حوزه آموزش، را با صدای سیدعلی هاشمی بشنوید.

 • مهر آغاز دانایی است

  مهر آغاز دانایی است

  یادداشت «مهر آغاز دانایی است» نوشته رضا قاسم‌پور، کارشناس امور آموزش، را با صدای سیدعلی هاشمی بشنوید.

 • شهریار، شاعر رمانتیک ایران

  شهریار، شاعر رمانتیک ایران

  یادداشت «شهریار، شاعر رمانتیک ایران» نوشته رضا قاسم‌پور، کارشناس امور آموزش، را با صدای سیدعلی هاشمی بشنوید.

 • آبی‌تر از قرمز!

  آبی‌تر از قرمز!

  یادداشت «آبی‌تر از قرمز!» نوشته رضا قاسم‌پور، کارشناس امور آموزش، را با صدای سیدعلی هاشمی بشنوید.