نتایج جستجو :

  • یک نماینده مجلس ۵ کامیون از یک خودروساز گرفت

    یک نماینده مجلس ۵ کامیون از یک خودروساز گرفت

    مدیرعامل سابق ایران خودرو در یک مصاحبه قدیمی تلویزیونی درباره رانت‌خواری برخی افراد گفت: یک نماینده مجلس ۵ کامیون از یک خودروساز گرفت! رابطه رد صلاحیت ها با رانت نمایندگان چیست؟