نتایج جستجو :

  • زنان به جای مردان

    زنان به جای مردان

    نتایج انتخابات ایسلند نشان‌دهنده می دهد زنان اکثریت پارلمان این کشور را در اختیار خواهند داشت.