نتایج جستجو :

  • دستمزد مداح معروف برای یک شب مداحی فاش شد

    دستمزد مداح معروف برای یک شب مداحی فاش شد

    تابحال برای شما هم این سوال پیش آمده که دستمزد مداحان برای هر مداحی چقدر است؟ محمد کریمی از مداحان مطرح در ایران است اما ببینیم دستمزد محمود کریمی برای یک شب مداحی چند تومان است؟