نتایج جستجو :

  • فراموشی مردم منجر به شورش و آشوب می‌شود

    فراموشی مردم منجر به شورش و آشوب می‌شود

    فراموشی مردم زمینه‌ساز بحران، شورش و آشوب است. جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی هم تهدید و هم فرصت است. ما به طور فزاینده خاستگاه اصلی انقلاب را که مردم هستند فراموش کرد‌ه‌ایم.