نتایج جستجو :

  • حفظ جان یک انسان از دادن غذای تبرکی به ۸ میلیارد نفر مهمتر است

    تولیت آستان قدس:

    حفظ جان یک انسان از دادن غذای تبرکی به ۸ میلیارد نفر مهمتر است

    آیت الله مروی: حفظ جان یک انسان از دادن غذای تبرکی به ۸ میلیارد نفر مهمتر است. هرمقدار بیمارستانها نیاز فوری دارند، تامین می‌کنیم. ثواب نجات جان یک انسان به مراتب بیشتر از تبرکی دادن به تمام هشت میلیارد انسان روی زمین است.