نتایج جستجو :

  • مقام طالب‌ها از دکتر و مهندس‌ها بالاتر است!

    مقام طالب‌ها از دکتر و مهندس‌ها بالاتر است!

    وزیر آموزش طالبان که به تازگی معرفی شده و در دولت موقت حضور دارد اظهارات جنجالی را در خصوص مدرک کارشناسی ارشد و دکترا بیان کرده است. شیخ مولوی نورالله منیر در اظهاراتی مدعی شد که مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در این کشور دیگر ارزش ندارند. طالب ها چنین مدارکی ندارند ولی با این وجود از همه بالاتر هستند. ویدئویی از شیخ مولوی نورالله منیر اکنون به طور گسترده در توییتر به اشتراک گذاشته می شود، که در آن وی در مورد سیاست های آموزشی و مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا صحبت می کند.