نتایج جستجو :

  • بازداشت مردم در تجمعات اخیر

    بازداشت مردم در تجمعات اخیر

    سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت ۳۰ نفر در تجمعات اخیر خبر داد. اسماعیلی گفت: سفیر انگلیس را نه به احترام خودش، بلکه به احترام پایبندی خودمان به قوانین بین‌المللی، وی را آزاد کردیم.

  • مردم مشهد هم برای مسافران هواپیمای اوکراینی به خیابان آمدند

    مردم مشهد هم برای مسافران هواپیمای اوکراینی به خیابان آمدند

    حضور پرشور مردم مشهد در حمایت از جبهه مقاومت و همدردی با خانواده های شهدای حادثه سقوط هواپیما قابل تقدیر است. در تهران، شیراز، اصفهان و شهرهای دیگر نیز مردم همدردی خود را اعلام کردند.