نتایج جستجو :

  • حمله تند و تیز بهبود پایتخت به رانندگان ایرانی + تصاویر

    حمله تند و تیز بهبود پایتخت به رانندگان ایرانی + تصاویر

    مهران احمدی گفت : بدون پرده و بدون تعارف ،ما بدترین راننده های دنیا هستیم. با توجه به شرایط کاری ام 12 سفر کاری که به 12 کشور خارجی داشتم، چه کشورهای که پایینتر از ما هستند و چه کشورهای پیشرفته. اما واقعیت این است که این کشورها ما نظر فرهنگ ترافیکی و رانندگی در سطح بالاتری ازما قرار دارند.