نتایج جستجو :

  • یارانه بنزین افرادی که خودرو ندارند کی واریز می شود؟

    یارانه بنزین افرادی که خودرو ندارند کی واریز می شود؟

    توضیحات سخنگوی کمیسیون انرژی درباره طرح سهمیه‌ بندی بنزین سرانه خانوار: هیچ تغییری در قیمت بنزین رخ نمی دهد، به دنبال بازتوزیع عادلانه‌تر بنزین یارانه‌ ای به خانوارها هستیم. نیمی از جمعیت کشور خودرو ندارند و با این طرح، مابه التفاوت یارانه سوخت به کارت آنها واریز می شود.