نتایج جستجو :

  • عامل اصلی انتقال کرونا مشخص شد + جزئیات

    عامل اصلی انتقال کرونا مشخص شد + جزئیات

    تیمی از سازمان جهانی بهداشت که درباره منشا ویروس کرونا تحقیق می‌کند، راسو های سرنواری و خرگوش‌های فروخته شده در بازار چینی گوشت حیوانات را به عنوان ناقل احتمالی این ویروس در انتقال از حیوان به انسان معرفی کرد.

  • زمان پایان انتقال کرونا در ایران اعلام شد + جزئیات

    زمان پایان انتقال کرونا در ایران اعلام شد + جزئیات

    ​مصطفی قانعی، دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: تا شهریور ماه سال آینده کمبود واکسن کرونا نداریم و تا پایان سال آینده می توانیم زنجیره انتقال کرونا را قطع کنیم.